Det største og mest kontroversielle i dette tilfellet er absolutt rutenettet, opp til hvilket beløp…